O firmie

Wykonujemy usługi ogrodnicze dla organów administracji
m. st. Warszawy, a także całego województwa mazowieckiego oraz dla potrzeb inwestycji budowlanych jak i inwestorów prywatnych

Pierwsze prace specjalistyczne przy pielęgnacji i ścince drzew rozpoczęliśmy w latach siedemdziesiątych.

W roku 1981 odbyliśmy praktykę zawodową w Berlinie Zachodnim, w firmie KUSCHE UND FROTCHER BERLINER BAUMIDIENST (weryfikacja I.S.A.), gdzie zapoznaliśmy się z najnowszymi metodami, technikami i zabiegami pielęgnowania drzew.

W latach osiemdziesiątych i dziewięćdziesiątych wykonywaliśmy zlecone prace ogrodnicze na terenie Niemiec, między innymi w Berlinie, Hanowerze i Hamburgu.

W następnych latach prowadziliśmy prace na cennych zadrzewieniach parkowych takich jak: Łazienki Królewskie, Nieborów, Jabłonna a obecnie w Muzeum Pałac w Wilanowie oraz zabytkowych cmentarzach Bródnowskim i Powązkowskim.

Ponadto specjalizujemy się w pielęgnacji Pomników Przyrody, najcenniejszych drzew objętych szczególną ochroną prawną.

Naszym klientom oferujemy współpracę w zakresie wykonania wszelkich prac ogrodniczych przy zieleni niskiej jak i wysokiej z zachowaniem zasad sztuki ogrodniczej.

Dysponujemy rozbudowanym własnym parkiem maszynowym, składającym się z niezbędnego sprzętu jak i narzędzi do wykonania wszelkich prac ogrodniczych.

Jesteśmy członkiem Polskiego Towarzystwa Chirurgów Drzew, bierzemy czynny udział w konferencjach szkoleniach organizowanych w Warszawie i na wyjazdach. 

Posiadamy własne zaplecze projektowe w zakresie wykonywania inwentaryzacji zieleni oraz jej projektowania.

Biorąc pod uwagę doświadczenie w wykonawstwie robót projektowych i ogrodniczych gwarantujemy wysoką jakość robót i zadowolenie z wyboru naszej firmy.

Działalność wykonywana jest na podstawie wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000023064, NIP: 712-26-03-418, REGON: 431263250.

Skontaktuj się z nami

+48 22 615-73-44

+48 501-194-001

naturovita@naturovita.com

Naturovita Sp. z o.o.

ul. Kartonowa 18
04-781 Warszawa

8 + 14 =