Prace przy zieleni wysokiej

R
pielęgnacja i wycinka drzew – także w trudnych warunkach
R
pielęgnacja drzew objętych szczególną ochroną
jako pomniki i rezerwaty przyrody
R
przesadzanie drzew, również starszych o znacznych parametrach
R
trzebież sanitarna terenów przeznaczonych pod inwestycje
R
nasadzenie drzew z materiału renomowanych szkółek ogrodniczych
R
rozdrabnianie gałęzi i frezowanie karp
R
ochrona drzew przeciw szkodnikom i chorobom grzybowym drzew

Prace przy zieleni niskiej

R
zakładanie, renowacja i koszenie trawników
R
pielęgnacja, odmładzanie i nasadzanie krzewów, żywopłotów i bylin
R
ochrona drzew przeciw szkodnikom i chorobom grzybowym drzew
R
kompleksowe utrzymanie zieleni osiedlowej, parkowej, placów zabaw

Wykonujemy również

R
inwentaryzacje drzew i krzewów wraz z gospodarką istniejącą zielenią
R
opinie i ekspertyzy dendrologiczne
R
kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych:
R
reprezentowanie inwestorów przed organami administracji
R
gospodarowanie istniejącą zielenią na placu budowy
R
ochrona zieleni w trakcie realizacji inwestycji
R
nadzór ogrodniczy i inwestorski

Skontaktuj się z nami

+48 22 615-73-44

+48 501-194-001

naturovita@naturovita.com

Naturovita Sp. z o.o.

ul. Kartonowa 18
04-781 Warszawa

14 + 14 =