Naturovita 2015 | Projekt i realizacja Solutions Media

Naturovita Sp. z o.o.


Wykonujemy usługi ogrodnicze dla organów administracji m. st. Warszawy, a także całego województwa mazowieckiego oraz dla potrzeb inwestycji budowlanych jak i inwestorów prywatnych:

  • pielęgnacja, przesadzanie i wycinka drzew
  • nasadzenia materiału roślinnego
  • utrzymanie zieleni parkowej i osiedlowej
  • opinie i ekspertyzy dendrologiczne
  • prace projektowe zieleni
  • inwentaryzacje drzew, oceny stanu zachowania drzew, nadzory ogrodnicze
  • kompleksowa obsługa inwestycji budowlanych